OUR PROJECTS

เวลาพิสูจน์คุณภาพ … จากประสบการณ์ของทีมผู้บริหารมากกว่า10 ปี กว่า 20 โครงการตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา ผลงานของทีมผู้บริหารได้รับการยอมรับและวางใจจากลูกค้ามากมาย
ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลงานคุณภาพกว่า 20 โครงการของทีมผู้บริหาร โดยยึดหลักความใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อทำให้ทุกพื้นที่ของชีวิตคุณมีแต่ความสุข
ดังนั้นทุกโครงการของอรินสิริภายใต้การดูแลของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง จึงสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยขึ้นมาจากแนวคิดและมุมมองที่เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

เหนืออื่นใด หัวใจสำคัญในการสร้างบ้านของเราคือสร้างบ้านเหมือนให้คนในครอบครัวเราอยู่เอง

แนวคิดการสร้างบ้านบ้านที่สร้างด้วยวัสดุคุณภาพสูงแต่ในราคาที่ทุกคน เอื้อมถึงเราใส่ใจทุกรายละเอียดในการสร้างบ้านทุกหลัง ด้วยการเลือกใช้วิธีก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน ด้วยมือแบบเดิมมีเอกลักษณ์ของแบบบ้านเฉพาะตัว แข็งแรงทนทาน ระบายความร้อนได้เร็วจึงเย็นสบาย และยังง่ายต่อการซ่อมแซมหรือต่อเติม